Lege oharra

Informazioaren Gizartearen Zerbitzuari eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen xedea betetzeko, jarraian bermatik.com webgunearen informazio orokorraren datuak adierazten ditugu:


NOR DA ERANTZUNA ZURE DATUAK PROZESATZEKO?

GIZARTE-DENOMINAZIOA: BERMATIK TRANSPORTADORES SL
NIF/CIF: B75013839
IZEN EMATEA: POLIGONO BASABE PAB. E-3 (20550 ARETXABALETA, GIPUZKOA)
IZEN EMATEA GIPUZKOAKO MERKATARITZAREN ERREGISTROAN

HARTZEN DUT INSKRIPZIOA LIBURUKIA ORRIA
2455 166 SS-32191

TELEFONOA:+34 943 087 670
HELBIDE ELEKTRONIKOA: bermatik@bermatik.com
DOMEINUAREN IZENA: bermatik.com

Gure web guneak informazioaren segurtasun-neurriak ditu, datu pertsonalak baimenik gabe eskuratzea saihesteko.

BALDINTZA OROKORRAK ETA HAIEN ONARPENA

Baldintza orokor hauek BERMATIK TRANSPORTADORES SLk Web Gune Bermik.com (aurrerantzean “Web Gunea”) erabiltzaileen eskura jartzen dituen zerbitzuen erabilera arautzen dute.

Zerbitzuak erabiltzeak erabiltzaile izaera ematen dio, eta berekin dakar baldintza orokorrak onartzea erabiltzailea zerbitzu horietara sartzen den unean. Web gunea produktu eta zerbitzuen eskaintza argitaratzeko eta horien kontratazioa errazteko sortu da.

Web gune honetara sartzen bazara, adierazten duzu adinez nagusia zarela eta zure jarreran jartzen diren termino eta baldintzekin lotzeko legezko gaitasun nahikoa duzula, zure erantzukizun bakar eta esklusiboarekin. Termino hauen edukiarekin ados ez bazaude, web gunea desbabestu behar duzu.

Web gunerako sarrera doan da, eskaintzen diren produktu eta zerbitzuen berri emateko..

Erabiltzaileak nabigatu eta webgunea erabil dezake datu pertsonalik eman beharrik gabe. BERMATIK TRANSPORTADORES SLk eskura izango dituen datu pertsonal bakarrak erabiltzaileak BERMATIK TRANSPORTADORES SLrekin harremanetan jartzen denean posta elektronikoaren bidez edo web-orrian aurreikusitako beste edozein modutan bere borondatez ematen dituenak izango dira. Datu pertsonalak cookien bidez jasotzen badira, behar bezala jakinaraziko zaizu Cookie-en Politikaren bidez eta indarrean dagoen legediak eskatzen dituen bideen bidez.


XEDEA

Baldintza orokor hauek web gunearen bidez eskaintzen diren zerbitzu guztiak arautzen dituzte, baita erabiltzaileek zerbitzu horiek nola erabili ere.


DATU PERTSONALAK

BERMATIK TRANSPORTADORES SLk betetzen ditu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduaren jarraibideak, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO), eta uneoro zaintzen du erabiltzailearen datu pertsonalak behar bezala erabiltzen eta tratatzen direla.


TRATAMENDUAREN ARDURADUNAREN DATUAK

BERMATIK TRANSPORTADORES SL, B75013839 IFK eta helbidea Pol. Basabe, Pab. E3 Aretxabaletan (Gipuzkoa) eta bildutako datuak kudeatzeko tratamendu-erregistroen arduradun gisa.

ERABILTZAILEAREN DATUAK

Idazki honen bidez jakinarazten zaizu borondatez emandako datu pertsonalak gure entitatearen ardurapeko tratamendu-erregistroetan sartuko direla eta gure datu-basean sartuko direla.

Ez ditugu tratatzen 14 urtetik beherakoen datuak. Beraz, ez eman adin hori ez badu edo, bestela, adin hori ez duten hirugarrenen datuak eman. BERMATIK TRANSPORTADORES SLk ez du inolako erantzukizunik izango aurreikuspen hori ez betetzeagatik.

Web gunearen erabiltzailea izango da emandako datuen egiazkotasunaren eta zehaztasunaren erantzule bakarra, eta BERMATIK TRANSPORTADORES SL enpresak fede onez jardungo du zerbitzuen emaile huts gisa. Datu faltsuak edo beste pertsona batzuenak horretarako baimenik izan gabe eman badira, BERMATIK TRANSPORTADORES SLk eskubidea du datu horiek berehala suntsitzeko, haien titularraren edo titularren eskubidea babesteko. BERMATIK TRANSPORTADORES SLk ez du inolako erantzukizunik izango baldintza hori ez betetzeagatik.

BERMATIK TRANSPORTADORES SLk konpromisoa hartzen du datu pertsonalak sekretupean gordetzeko eta gordetzeko betebeharra betetzeko, eta neurri tekniko eta antolakuntzazko guztiak hartuko ditu datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe eskuratzea saihesteko, teknologiaren egoera, gordetako datuen izaera eta dauden arriskuak kontuan hartuta, eta hori guztia araudian ezarritakoaren arabera.


WEB-AREN FUNTZIONAMENDUA

BERMATIK TRANSPORTADORES SLk ezin du bermatu Web Gunerako sarbidean etenik edo akatsik ez dagoenik. Hala ere, horrelako gertaeren berri izan bezain laster, konpromiso sendoa dago horiek berrezartzeko edo konpontzeko jarduera guztiak egiteko, salbu eta BERMATIK TRANSPORTADORES SLren borondatearen kontrako arrazoi arraroak daudenean, ezinezkoa denean edo gauzatzea zailtzen dutenean.
BERMATIK TRANSPORTADORES SLk ez du inola ere bere gain hartuko web gune honetara bisitatzeak ekar ditzakeen kalte edo galeren erantzukizuna, dela edukietan akatsen bat egin delako, dela programa maltzurren bat transmititu delako, nahiz eta hori saihesteko behar diren neurri teknologikoak hartu diren, eta ezin izango zaio erantzukizunik eskatu zerbitzua eteteagatik, funtzionamendu desegokiagatik edo zerbitzua eskuratzeko ezintasunagatik.
Indarra duen legeriaren aurkako edukia duen edozein erabiltzailek hartuko du bere gain haren ondoriozko kalte eta ondorioen erantzukizun esklusiboa, eta GARANTIK TRANSPORTADORES SL ez da inola ere erantzule izanen.


JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

LWeb gunean ezarritako elementu eta/edo eduki guztiak BERMATIK TRANSPORTADORES SLk sortu ditu, edo, zehazki, hark du erabiltzeko lizentzia edo baimena.

Beraz, elementu eta/edo eduki horiek guztiak (antzekoak, hala nola irudiak, audioa, bideoa, softwarea edo testuak; markak edo logoak, koloreen konbinazioak, egitura eta diseinua, funtzionamendurako beharrezkoak diren aplikazioak, sarbidea eta erabilera, eta abar) eta horien gainean izan daitezkeen eskubideak BERMATIK TRANSPORTADORES SLenak baino ez dira.

Zein helburutarako diren kontuan hartu gabe, osorik edo zati batean erreproduzitzeko, erabiltzeko, ustiatzeko, banatzeko eta merkaturatzeko, jabariaren titularrak aldez aurretik idatzizko baimena eman beharko du.

Erabiltzaileak hitzematen du ez duela inolako egintzarik eginen egilearen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen aurka.


ESTEKEN ERABILERA

BERMATIK TRANSPORTADORES SLk ez du inolako erantzukizunik onartzen, ez zeharka, ez subsidiarioki, BERMATIK TRANSPORTADORES SLk kudeatzen ez dituen web gune horietatik sortutako eduki, informazio, komunikazio, sineste edo zerbitzuengatik, baldin eta webaren bidez lor badaitezke, eta ez du bermatzen birusik edo bestelako elementurik ez dagoenik sistema informatikoan nahasmendurik sor dezakeen inolako softwarerik, edo erabiltzailerik.


BALDINTZAK EZ BETETZEA

Edozein ez-betetze jazarri ahal izango da, bai eta webgunea behar ez bezala erabiltzea ere, eta GARANTIK TRANSPORTADORES SLk bidezko interesen alde dagozkion legezko ekintzak gauzatu ahal izango ditu. Are gehiago, eskubidea du hura betetzen ez duten erabiltzaileei sarbidea mugatzeko edo debekatzeko.


APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Lege-baldintza horiek Espainiako legeriaren arabera idatzi dira.


LEGEZKO JAKINARAZPENA ALDATZEA

BERMATIK TRANSPORTADORES SLk eskubidea du legezko ohar honetan aldaketak egiteko. Horregatik, erabiltzaileei gomendatzen zaie aldian behin bisitatzea.
Lege Ohar honetan aldaketa esanguratsurik gertatzen bada, erabiltzaileei jakinaraziko zaie, onar dezaten, Atarian abisuen bidez, posta elektronikoaren bidez edo inguruabarren arabera egokia den beste edozein prozeduraren bidez.

Lagundu diezazukegu?

Gure zerbitzuren batean interesa baduzu, jarri gurekin harremanetan.