Aukera zabala 10mm_ko arteka duten aluminiozko profiletan eta osagarrietan, estrukturak, itxiturak, lanerako mahaiak eta abar fabrikatzeko.
Garraiatzaile ezberdinak muntatzeko profil bereziak dauzkagu.